Animations

14

Percentage Translated

In this chapter, you will:

 • Tìm hiểu điều gì diễn ra phía sau màn hình khi mà Meteor hoán đổi hai thành phần DOM.
 • Học cách tạo animation cho thành phần sắp xếp lại bài viết.
 • Học cách tạo animation cho thao tác chèn và xoá bài viết.
 • Học về animation khi di chuyển giữa hai trang.
 • Bây giờ chúng ta đã có tính năng bỏ phiếu theo thời gian thực, ghi điểm, và xếp hạng. Tuy nhiên, điều này dẫn đến sự xung đột, không ổn định đối với trải nghiệm người dùng khi mà bài viết nhảy chỗ này qua chỗ khác trên trang chủ. Chúng ta sẽ dùng animation để làm trơn vấn đề này.

  Giới thiệu _uihooks

  _uihooks là một tính năng còn mới và chưa được tạo tài liệu của Blaze. Như tên gọi, nó cho phép chúng ta truy cập tới hàm hook mà có thể kích hoạt mỗi khi có thành phần mới được chèn vào, xoá bỏ hoặc khi tạo animation.

  Danh sách đầy đủ hàm hook như bên dưới:

  • insertElement: được gọi mỗi khi có thành phần mới được chèn vào.
  • moveElement: được gọi mỗi khi có thành phần thay đổi vị trí.
  • removeElement: được gọi khi một thành phần bị xoá.

  Một khi đã được định nghĩa, những hàm hook này sẽ thay thế hành vi mặc định của Meteor. Hay nói theo cách khác, thay vì việc chèn mới, di chuyển hoặc xoá phần tử, Meteor sẽ làm bất kỳ thứ gì mà chúng ta mô tả - và chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển những hoạt động này như ý muốn!

  Meteor & DOM

  Trước khi bắt đầu vào phần thú vị (là làm cho mọi thứ di chuyển), chúng ta cần phải hiểu cách Meteor tương tác với DOM (Document Object Model – tổ hợp những thành phần HTML làm nên nội dung của trang).

  Điểm cốt yếu phải chú ý là thành phần DOM thực sự không có khả năng “di chuyển”; tuy nhiên, chúng có thể được xoá và tạo lại (chú ý rằng đây là hạn chế của chính bản thân DOM, không phải của Meteor). Vì vậy để tạo cảm giác phần tử A và B thay đổi vị trí, Meteor sẽ thực sự xoá thành phần B và chèn một thành phần sao chép mới (B’) trước thành phần A.

  Điều này làm cho animation cần một chút thủ thuật, do chúng ta không thể tạo animation cho B di chuyển tới vị trí mới, vì B sẽ biến mất ngay khi Meteor tạo lại trang (điều này xảy ra ngay lập tức vì khả năng phản ứng lại của Meteor). Xin đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra cách.

  Vận động viên chạy Soviet

  Nhưng trước hết, hãy bắt đầu với một câu chuyện.

  Đó là vào năm 1980, trong giai đoạn của chiến tranh lạnh. Olympics được tổ chức tại Moscow, và người Soviet quyết định phải chiến thắng giải chạy 100 mét bằng mọi giá. Vì vậy một nhóm nhà khoa học thông minh Soviet trang bị cho vận động viên với thiết bị di chuyển tức thời, ngay khi nghe thấy tiếng súng bắt đầu, vận động viên biến mất chớp nhoáng, và ngay lập tức hiện ra lại trong không-thời gian liên tục tại điểm kết thúc.

  May mắn là giám khảo cuộc đua đã sớm nhận ra sự vi phạm, và vận động viên đó không còn cách nào khác là di chuyển tức thời về lại vạch xuất phát, trước khi được phép tham gia cuộc đua như mọi vận động viên khác.

  Nguồn gốc của câu chuyện lịch sử này có thể không thực sự đáng tin cậy, vì vậy bạn không nên tin nó hoàn toàn đúng. Nhưng hãy giữ lại “người vận động viên Soviet và thiết bị di chuyển tức thời” trong đầu khi đi tiếp nội dung chương này.

  Chia nhỏ

  Khi Meteor nhận được cập nhật và phản ánh lại vào DOM, bài viết của chúng ta sẽ được dịch chuyển tức thời tới vị trí cuối cùng của chúng, và giống như là vận động viên soviet. Nhưng dù cho trong trường hợp Olympics hay trong ứng dụng của chúng ta, việc di chuyển tức thời là không thể. Vì vậy, chúng ta di chuyển thành phần về “vị trí xuất phát” và làm cho nó “chạy” (hay nói cách khác, tạo animation cho nó) tới vị trí đích.

  Bởi vậy để thay đổi vị trí bài viết A và B (đang được đặt tại vị trí p1 và p2 theo thứ tự), chúng ta sẽ đi theo các bước sau:

  1. Xoá B
  2. Tạo B’ phía trước A trong DOM
  3. Di chuyển tức thời B’ tới p2
  4. Di chuyển tức thời A tới p1
  5. Tạo animation A tới p2
  6. Tạo animation B’ tới p1

  Biểu đồ sau giải thích những bước trên chi tiết hơn:

  Switching two posts
  Switching two posts

  Một lần nữa, trong bước 3 và 4 chúng ta đã không tạo animation giữa A và B’ tới vị trí của chúng mà “di chuyển tức thời” chúng. Vì điều này xảy ra ngay lập tức, chúng sẽ có hiệu ứng là B đã không bị xoá, và cả hai thành phần đều được chuyển tới vị trí mới.

  Mặc định, Meteor có thể giải quyết được bước 1 & 2, và việc thực hiện lại chúng khá là dễ dàng. Và ở bước 5 và 6, tất cả việc chúng ta phải làm là di chuyển thành phần tới vị trí mới. Do vậy, phần mà chúng ta thực sự cần phải quan tâm là bước 3 và 4, gửi các thành phần tới điểm bắt đầu animation.

  Thay đổi vị trí với CSS

  Để tạo animation cho bài viết cần sắp xếp, chúng ta sẽ phải dấn thân vào mảnh đất CSS. Một chút ôn lại về thay đổi vị trí với CSS có thể sẽ cần thiết.

  Thành phần trên trang web mặc định dùng vị trí tĩnh. Thành phần được đặt vị trí tĩnh phù hợp với luồng của trang, và toạ độ của chúng trên màn hình không thể thay đổi hoặc tạo animation.

  Vị trí relative (tương đối) thì khác, chúng là thành phần phù hợp với luồng của trang, nhưng đồng thời cũng có thể thay đổi vị trí tương đối so với vị trí ban đầu.

  Vị trí absolute (tuyệt đối) đi một bước xa hơn và để cho bạn thiết toạ độ x/y tương đối so với tài liệu hoặc thành phần cha tuyệt đối hoặc tương đối đầu tiên.

  Chúng ta sẽ dùng vị trí tương đối để tạo animation cho bài viết. Chúng tôi đã tạo CSS cho bạn, nhưng nếu bạn muốn tự làm thì tất cả mọi việc cần thực hiện là thêm đoạn code sau vào stylesheet:

  .post{
   position:relative;
   transition:all 300ms 0ms ease-in;
  }
  
  client/stylesheets/style.css

  Điều này làm cho bước 5 và 6 dễ dàng hơn: tất cả mọi việc chúng ta cần làm là thiết lập lại top thành 0px (giá trị mặc định) và bài viết của chúng ta sẽ di chuyển trở lại vị trí “bình thường”.

  Vì vậy về cơ bản, thử thách duy nhất của chúng ta là tìm ra nơi để từ đó tạo ra animation (bước 3 và 4) tương đối tới vị trí mới. Nói cách khác, phải bù trừ bao nhiêu. Nhưng điều đó cũng không thực sự khó: cách đơn giản là lấy vị trí của một bài viết cũ trừ đi vị trí mới của nó.

  Cài đặt _uihooks

  Bây giờ chúng ta đã hiều về những nhân tố khác nhau khi thử với việc tạo animation cho một danh sách hạng mục. Chúng ta thực sự đã sẵn sàng để cài đặt animation. Chúng ta sẽ bắt bằng việc bọc lại danh sách bài viết vào một thành phần chứa đựng .wrapper:

  <template name="postsList">
   <div class="posts page">
    <div class="wrapper">
     {{#each posts}}
      {{> postItem}}
     {{/each}}
    </div>
  
    {{#if nextPath}}
     <a class="load-more" href="{{nextPath}}">Load more</a>
    {{else}}
     {{#unless ready}}
      {{> spinner}}
     {{/unless}}
    {{/if}}
   </div>
  </template>
  
  /client/templates/posts/post_list.html

  Trước khi chúng ta làm bất kỳ thứ gì khác, hãy cùng nhìn lại hoạt động của bài viết hiện tại, mà không có animation:

  The non-animated post list.
  The non-animated post list.

  Hãy cùng mang đến _uihooks. Chúng ta sẽ chọn div .wrapper đó bên trong template callback rendered, và định nghĩa một thành phần hook moveElement.

  Template.postsList.rendered = function () {
   this.find('.wrapper')._uihooks = {
    moveElement: function (node, next) {
     // do nothing for now
    }
   }
  }
  
  /client/templates/posts/post_list.js

  Hàm moveElementmà chúng ta vừa định nghĩa sẽ được gọi mỗi khi vị trí của một thành phần mới thay đổi thay vì hoạt động mặc định của Blaze. Và do hàm đó đang rỗng, điều đó nghĩa là không có gì diễn ra.

  Hãy thử nó: mở phần hiển thị “Best“ và upvote một vài bài viết: thứ tự sẽ không bị thay đổi cho tới khi bạn bắt buộc nó dịch lại trang (bằng việc tải lại trang hoặc thay đổi route).

  An empty moveElement callback: nothing happens
  An empty moveElement callback: nothing happens

  Chúng ta vừa kiểm chứng rằng _uihooks hoạt động. Bây giờ hãy tạo animation cho nó!

  Tạo animation cho việc sắp xếp lại bài viết

  Hàm hook moveElement nhận vào hai tham số: nodenext.

  • node là thành phần đang được di chuyển tới vị trí mới trong DOM.
  • next là thành phần ngay sau vị trí mới mà node đang được di chuyển tới.

  Biết được điều này, chúng ta có thể tạo ra quá trình animation như sau (hãy tham chiếu lại phần ví dụ về “vận động viên Soviet” nếu cần). Khi mà một sự thay đổi được tìm ra, chúng ta sẽ:

  1. Chèn node vào trước next (nói cách khác, hoạt động mặc định sẽ diễn ra nếu chúng ta không đặc tả hàm hook moveElement nào).
  2. Di chuyển node quay trở lại vị trí ban đầu của nó.
  3. Nhích mọi thành phần giữa nodenext để tạo không gian cho node.
  4. Tạo animation cho tất cả thành phần trở lại ví trí mặc định mới.

  Chúng ta sẽ làm tất cả điều này thông qua thư viện jQuery, là thư viện xử lý DOM tốt nhất hiện nay. jQuery thực ra nằm ngoài phạm vi của cuốn sách, nhưng hãy cùng lướt qua một số method jQuery hữu ích mà chúng ta sẽ sử dụng:

  • $(): bọc bất kỳ thành phần DOM nào thành một object jQuery.
  • offset(): gọi ra vị trí hiện tại của một thành phần tương đối với tài liệu, và trả về một object chứa thuộc tính topleft.
  • outerHeight(): lấy ra độ dài “bên ngoài” (bao gồm padding và margin) của một thành phần.
  • nextUntil(selector): lấy tất cả phần tử phía sau phần tử mục tiêu cho tới (nhưng không bao gồm) phần tử match với selector.
  • insertBefore(selector): chèn một thành phần trước thành phần match với selector.
  • removeClass(class): xoá bỏ class CSS class nếu xuất hiện trên thành phần.
  • css(propertyName, propertyValue): thiết lập thuộc tính CSS propertyName thành propertyValue.
  • height(): lấy độ cao của một thành phần.
  • addClass(class): thêm class CSS class CSS vào một thành phần.
  Template.postsList.rendered = function () {
   this.find('.wrapper')._uihooks = {
    moveElement: function (node, next) {
     var $node = $(node), $next = $(next);
     var oldTop = $node.offset().top;
     var height = $node.outerHeight(true);
  
     // find all the elements between next and node
     var $inBetween = $next.nextUntil(node);
     if ($inBetween.length === 0)
      $inBetween = $node.nextUntil(next);
  
     // now put node in place
     $node.insertBefore(next);
  
     // measure new top
     var newTop = $node.offset().top;
  
     // move node *back* to where it was before
     $node
      .removeClass('animate')
      .css('top', oldTop - newTop);
  
     // push every other element down (or up) to put them back
     $inBetween
      .removeClass('animate')
      .css('top', oldTop < newTop ? height : -1 * height)
  
  
     // force a redraw
     $node.offset();
  
     // reset everything to 0, animated
     $node.addClass('animate').css('top', 0);
     $inBetween.addClass('animate').css('top', 0);
    }
   }
  }
  
  /client/templates/posts/post_list.js

  Một vài ghi chú:

  • Chúng ta tính toán độ dài của $node để biết xem phải bù vào thành phần $inBetween bao nhiêu. Chúng ta dùng outerHeight(true) để có margin và padding làm nhân tố trong việc tính toán.
  • Chúng ta không biết là next tới trước hay là sau node khi đi dần xuống DOM. Vì vậy chúng ta kiểm tra cả hai cấu hình khi định nghĩa $inBetween.
  • Để chuyển giữa thành phần “di chuyển tức thời” and “animation”, chúng ta đơn giản dịch chuyển CSS class animate tắt và mở (animation thực sự được định nghĩa trong code CSS ứng dụng).
  • Vì chúng ta đang sử dụng vị trí tương đối, chúng ta có thể luôn luôn điều chỉnh lại bất kỳ thành phần thuộc tính top nào trở về 0 để đưa lại vị trí mà thuộc về.

  Bắt buộc vẽ lại

  Bạn có thể đang thắc mắc về dòng $node.offset(). Tại sao chúng ta lại hỏi vị trí của $node nếu như chúng ta không định làm gì đó với nó?

  Hãy theo cách này: nếu như bạn bảo một thiết bị người máy thông minh chạy về hướng bắc 5 km, và sau khi đã hoàn thành thì chạy lại vị trí ban đầu, nó có thể sẽ suy ra rằng việc kết thúc tại cùng vị trí có thể giảm chi phí năng lượng và không chạy đi đâu cả.

  Vì vậy để chắc chắn rằng thiết bị người máy của chúng ta chạy tổng cộng 10km, chúng ta sẽ bảo nó đo lại toạ độ tại thời điểm 5km trước khi quay đầu về.

  Trình duyệt cũng hoạt động theo cách tương tự: nếu chúng ta đưa ra cả lệnh css('top', oldTop - newTop)css('top', 0) một cách liên tục, toạ độ mới sẽ đơn giản thay thế toạ độ cũ và không có gì xảy ra. Nếu chúng ta thực sự muốn thấy animation, chúng ta cần phải bắt buộc trình duyệt vẽ lại thành phần sau khi vị trí đầu đã thay đổi.

  Một cách đơn giản để bắt buộc vẽ lại là bảo trình duyệt kiểm tra thành phần offset – nó không thể biết đó là gì cho đến khi đã vẽ lại thành phần một lần nữa.

  Hãy tạo ra sự quay vòng. Hãy quay trở lại phần hiển thị “Best” và bắt đầu upvoting: bạn sẽ thấy bài viết lướt lên và xuống với vẻ duyên dáng như đang múa ba lê!

  Animated reordering
  Animated reordering

  Commit 14-1

  Added post reordering animation.

  Không thể làm mờ dần

  Bây giờ khi chúng ta đã hoàn thành phần thủ thuật cho việc sắp xếp, phần tiếp theo sẽ về bài viết với animation được chèn vào và xoá đi!

  Đầu tiên, chúng ta sẽ fade in bài viết mới (chú ý rằng vì mục đích đơn giản, chúng ta sử dụng JavaScript animation trong lần này):

  Template.postsList.rendered = function () {
   this.find('.wrapper')._uihooks = {
    insertElement: function (node, next) {
     $(node)
      .hide()
      .insertBefore(next)
      .fadeIn();
    },
    moveElement: function (node, next) {
     //...
    }
   }
  }
  
  /client/templates/posts/post_list.js

  Để có một bức tranh rõ ràng, chúng ta có thể kiểm tra animation mới bằng việc chèn bài viết thông qua dòng lệnh với:

  Meteor.call('postInsert', {url: 'http://apple.com', title: 'Testing Animations'})
  
  Fading in new posts
  Fading in new posts

  Và sau đó chúng ta sẽ fade out bài viết đã xoá:

  Template.postsList.rendered = function () {
   this.find('.wrapper')._uihooks = {
    insertElement: function (node, next) {
     $(node)
      .hide()
      .insertBefore(next)
      .fadeIn();
    },
    moveElement: function (node, next) {
     //...
    },
    removeElement: function(node) {
     $(node).fadeOut(function() {
      $(this).remove();
     });
    }
   }
  }
  
  /client/templates/posts/post_list.js

  Một lần nữa, hãy đơn giản xoá bài viết thông qua dòng lệnh (dùng Posts.remove('somePostId')) để thấy hiện ứng diễn ra.

  Fading out deleted posts
  Fading out deleted posts

  Commit 14-2

  Fade items in when they are drawn.

  Chuyển tiếp trang

  Cho đến giờ chúng ta đã tạo thành phần animation bên trong một trang. Nhưng điều gì nếu như chúng ta muốn thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang?

  Việc chuyển tiếp trang là công việc của Iron Router. Bạn bấm vào một đường dẫn, và nội dung của helper {{> yield}} trong layout.html được tự động thay đổi.

  Nó giống như chúng ta đã thay đổi hoạt động mặc định của Blaze cho danh sách bài viết, chúng ta có thể làm điều tương tự cho {{> yield}} để thêm vào hiệu ứng fade giữa các route!

  Nếu chúng ta muốn fade in và out trang web, chúng ta sẽ phải chắc chắn rằng trang này hiển thị trên chóp của trang khác. Chúng ta làm điều đó bằng việc dùng position:absolute trên div container.page mà bọc mọi template của trang.

  Chúng ta không muốn trang hoàn toàn được đặt vị trí tương đối với cửa sổ window, vì nó sẽ che mất header của ứng dụng. Vì vậy chúng ta sẽ để position:relative cho div #main để position:absolute của div .page nhận nguồn từ #main.

  Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đã tạo sẵn code CSS cần thiết cho style.css:

  //...
  
  #main{
   position: relative;
  }
  .page{
   position: absolute;
   top: 0px;
   width: 100%;
  }
  
  //...
  
  /client/stylesheets/style.css

  Đã đến lúc để thêm vào code fade cho trang. Nó cũng khá quen thuộc, vì nó là đoạn code mà chúng ta đã dùng cho việc chèn và xoá bài viết:

  Template.layout.rendered = function() {
   this.find('#main')._uihooks = {
    insertElement: function(node, next) {
     $(node)
      .hide()
      .insertBefore(next)
      .fadeIn();
    },
    removeElement: function(node) {
     $(node).fadeOut(function() {
      $(this).remove();
     });
    }
   }
  }
  
  /client/templates/application/layout.js
  Transitioning in-between pages with a fade
  Transitioning in-between pages with a fade

  Commit 14-3

  Transition between pages by fading.

  Chúng ta vừa xem xét một vài mô hình cho việc tạo animation cho thành phần trong ứng dụng Meteor. Trong khi đây không phải là một danh sách xem xét hết mọi khía cạnh, hi vọng rằng nó cung cấp phần cơ bản để xây dựng sự chuyển tiếp chi tiết hơn.